Електронни везни, информационни управляващи системи

Електронни везни, информационни управляващи системи

гр.Варна, ЗПЗ, бул."Вл. Варненчик" 279 Б

Производство и търговия на теглоизмерващи устройства и управляващи системи, електронни везни, стендове и апаратура.

Стив Инженеринг ООД

“СТИВ Инженеринг” ООД е създадена през 1991г. като 100% частно дружество. Предмет на дейност на фирмата е “Разработване, производство и реализация на прибори и средства за автоматизация”.

Основните направления за осъществяване на предмета на дейност са:

1. Електронни везни – различни конструкции и в т.ч. :

  • лабораторни (аналитични и прецизни);
  • промишлени платформени;
  • тръбни;
  • кранови;
  • конвейрни (лентови);
  • автомобилни – изцяло електронни и механо-електронни (хибридни);

2. Допълнителни устройства свързани с конкретно ползване на везните в промишлеността и търговията – етикиращи системи, софтуерни продукти и други.

3. Нестандартни тегло- и сило-измервателни устройства и съоръжения:

  • тегловни дозатори;
  • системи за тегловен мониторинг на продукцията;
  • апаратура за измерване на сили, моменти и разход;

4. Автоматизиране на процеси в съществуващи производства.

5. Разработване на нови производствени линии.

На пазара продукцията на фирмата е позната с търговската марка “СТИВ”, която е регистрирана в Петентното ведомство на Р. България. Произвежданите изделия с марката “СТИВ” са сертифицирани от съответните метрологични органи и класификационни организации, като Национален център по метрология, Български корабен регистър, Английски Лойд и др.

Добрите научни знания в разработването и производството на силоизмервателни датчици и електронни прибори, както и широкия опит в сервиза и експлоатацията на тегловно-измерващи устройства, позволяват фирма СТИВ Инженеринг да предлага оптимален отговор и решава всеки проблем свързан с измерване на тегло, на сили и др.