Електронни везни, информационни управляващи системи

Електронни везни, информационни управляващи системи

гр.Варна, ЗПЗ, бул."Вл. Варненчик" 279 Б

Производство и търговия на теглоизмерващи устройства и управляващи системи, електронни везни, стендове и апаратура.

Разработване, производство и сервиз на електронни везни, информационни управляващи системи.

Производство и сервиз на електронни везни

Производство и сервиз на електронни везни

повече
Информационни управляващи системи

Информационни управляващи системи

повече
Проектиране и внедряване на автоматизирани системи

Проектиране и внедряване на автоматизирани системи

повече